Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Novinky

Novinky

Kurz pro migranty a migrantky : "Jak podnikat v ČR"

5. srpen 2014

Každé pondělí od 15.00 do 19.00 v kanceláři InBáze, o.s., Legerova 50, Praha 2 InBáze, o.s. ve spolupráci s GLE nabízí migrantům a migrantkám s pobytem v Praze možnost účastnit se kurzu „Jak podnikat v ČR“. V průběhu 10 workshopů se dozvíte základy podnikání v ČR. Budete mít možnost sestavit si vlastní podnikatelský plán a konzultovat ho se specialistou. Agentura GLE patří k předním odborníkům při poskytování poradenství v oblasti podnikání pro migranty a migrantky.

Nový zákon o státním občanství platný od 1.ledna 2014

24. únor 2014

Od 1. ledna 2014 začal platit nový zákon o státním občanství ČR (č. 186/2013 Sb.). Nový zákon je podstatně podrobnější než dosavadní zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR. Lze říci, že v některých ohledech jsou nové podmínky vůči cizincům vstřícnější (např. možnost žádat po 10 letech celkového pobytu, i když ještě nemá 5 let trvalého pobytu, nebo skutečnost, že majetkové poměry cizince se budou prověřovat pouze 3 roky nazpátek, nikoli déle). V některých ohledech naopak je nový zákon přísnější: těžší zkouška z češtiny, přísnější podmínka beztrestnosti, prověřování i plnění vyživovací povinnosti aj.). Cizinci budou moci nově mít dvě státní občanství, tj. nebudou se muset zříkat svého dosavadního občanství pro získání toho českého.

Asistenční služby pro migranty InBáze III

23. leden 2014

Občanské sdružení Inbáze poskytuje asistenční a poradenské služby cizincům ze třetích zemí, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, přímo na Odděleních pobytu cizinců MV ČR v češtině, angličtině, arabštině, francouzštině, ruštině, vietnamštině a mongolštině. Poradenství na pobočkách ve věci správního řízení a tlumočení poskytují vyškolení interkulturní pracovníci ve spolupráci s poradci ve věcech pobytu s právním a sociálním zaměřením

Asistenční služby InBáze Berkat na odděleních pobytu cizinců v Praze

28. květen 2012

Cílem projektu je poskytovat asistenční a poradenské služby primárně na odděleních pobytu cizinců OAMP MVČR v Praze pro cizince z třetích zemí, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci. Asistenční služby jsou zajišťovány kvalifikovanými kulturními mediátory pro rusky, vietnamsky, arabsky, mongolsky a anglicky hovořící migranty ve spolupráci s poradcem ve věcech pobytu a právníkem.

Informační brožuru PRAHA - metropole všech

11. duben 2013

Integrační centrum Praha (ICP) vydalo Informační brožuru PRAHA - metropole všech, která je určena hlavně pro migranty/tky žijící na území hlavního města Prahy, ale také pro zaměstnance/kyně místní správy, samosprávy a neziskových organizací, které s migranty/tkami pracují. Brožura je koncipovaná jako rozcestník základních informací a kontaktů na jednotlivé organizace, spolky, úřady a jejich odbory s cílem, aby zajistila co nejlepší informovanost migrantů/tek a byla jim oporou v řešení každodenních problémů spojených s životem v ČR. Integrační centrum Praha, o.p.s. pracuje pod sloganem "Metropole všech", který odkazuje na jeden z našich stěžejních cílů - vytvářet na území hlavního města Prahy takové podmínky, aby se migranti/tky zde žijící cítili jako plnohodnotní občané/nky naší metropole a měli chuť se spolupodílet na jejím veřejném životě.

Formování profese "sociokulturní mediátor" - inspirace portugalským modelem

3. duben 2013

InBáze, o.s. zahájila realizaci dvouletého inovativního projektu v rámci operačního programu evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost - Formování profese "sociokulturní mediátor" - inspirace portugalským modelem. Cílem projektu je etablovat a systémově ukotvit nově vznikající profesi sociokulturních mediátorů v CR na základě analýzy tuzemské a zahraniční praxe.

Poradenství a kurzy češtiny pro cizince ze 3. Zemí ve Středočeském kraji a v Praze

24. leden 2013

Centrum pro integraci cizinců v projektu „Poskytování komplexu služeb podporujících integraci cizinců ze 3. Zemí v Praze a Středočeském kraji“ nabízí sociální poradenství, pracovní poradenství (tj. vyhledávání zaměstnání, pracovně-právní problémy) a kurzy českého jazyka: otevřené nízkoprahové kurzy zaměřené na praktickou komunikaci, a kurzy přípravy ke zkoušce A1. Sociální pracovníci CIC také pravidelně dochází na některá pracoviště OAMP Středočeského kraje. Doplňkem pravidelných aktivit jsou jednorázové informační semináře. Kurzy češtiny probíhají ve Středočeském kraji – aktuálně v Kolíně, Kladně, Berouně, Benešově, Mladé Boleslavi, Praze, pravidelné poradny jsou v Kolíně, Mladé Boleslavi, Praze. Aktivity jsou určeny pro cizince ze třetích zemí.

Nový domov pro azylanty II.

20. září 2012

Cílem projektu InBáze Berkat je poskytovat bytové a pracovní poradenství a osobní asistenci při integraci v obci azylantům a osobám s přidělenou doplňkovou ochranou při zařizování jejich nového domova v Praze a Středočeském, Královehradeckém, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém a Jihočeském kraji.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice