Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Novinky

Novinky

Jste cizinec a Vaše dítě navštěvuje základní školu? Potřebujete se dovědět více o tom, jak funguje česká škola?

2. září 2009

ŠKOLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ CIZINCŮ ČESKÁ ŠKOLA INFORMACE O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ

Komplexní pomoc azylantům nabízí Poradna pro integraci

12. červen 2009

V minulém roce byla v České republice udělena mezinárodní ochrana ve formě azylu 157 osobám. Dohromady zde žije 2 110 osob s platným azylem. Česko tak pomáhá lidem, kteří jsou ve své zemi pronásledováni z politických, náboženských, rasových, národnostních či sociálních důvodů. V roce 2008 to byli nejčastěji uprchlíci z Běloruska, Ruska, Myanmaru, Kazachstánu, Ukrajiny, Moldávie a Iráku.

V Ústí nad Labem funguje centrum na podporu integrace cizinců

12. červen 2009

Usazených cizinců v Ústeckém kraji přibývá. Na začátku roku zde žilo 32 046 cizinců, kteří nejsou občany EU. V samotném Ústí nad Labem se jedná o 5 440 osob. Ve srovnání s ostatními kraji České republiky je tak Ústecký kraj na 3. místě v počtu usazených cizinců.

Projekt dobrovolných návratů

6. duben 2009

Můžete se zúčastnit projektu DOBROVOLNÝCH NÁVRATŮ, jehož cílem je poskytnout pomoc cizincům, kteří se vinou současné ekonomické krize ocitli bez pracovního uplatnění, chtějí zpátky do vlasti a nejsou schopni tuto cestu sami uhradit.

Webové stránky - čeština pro cizince

7. listopad 2008

Od 1. ledna 2009 bude cizinec muset prokázat znalost českého jazyka, aby mohl získat povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Tato povinnost se nevztahuje na občany Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a na jejich rodinné příslušníky

Novela zákona o zaměstnanosti – od cizinců k agenturám

15. červenec 2008

15.7.2008 (epravo.cz) Poslanecká sněmovna v současnosti projednává významnou novelu zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců, která v případě svého schválení přinese řadu změn především pro cizince se zájmem pracovat v České republice a zpřísnění podmínek pro agentury práce. Účinnost by novela měla nabýt 1. ledna 2009. Novela, jež má v Poslanecké sněmovně číslo tisku 486, se v tuto chvíli nachází ve druhém čtení.

Publikace "Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení"

30. červen 2008

Ústředním tématem tohoto sborníku je nelegální migrace a její různé aspekty. Vznikl společnými silami čtyř neziskových organizací, které se podílejí na projektu "Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci", jehož cílem je přispět k posílení práv neregulérních migrantů a migrantek v České republice.

Brožura Ministerstva obchodu a průmyslu: Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

8. duben 2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo brožuru, která si klade za cíl usnadnit osobám ze třetích zemí orientaci v legislativě a jejich právech v případě, že se hodlají v některém členském státě usadit.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice